Polski Alarm Smogowy

Polski Alarm Smogowy po raz kolejny sprawdził, ile dni z alarmem smogowym żyliby Polacy, gdyby władze uznały, że ich płuca są równie czułe na zanieczyszczenie powietrza jak płuca Europejczyków z zachodu kontynentu. Są miasta, gdzie „francuski”...

Learn more

Integracja odnawialnych źródeł energii w systemach hybrydowch

Układy hybrydowe stosowane są, ponieważ elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii są uzależnione od nieprzewidywalnych czynników klimatycznych, powoduje to okresowość produkcji energii i jej znaczną zmienność. ELEKTROWNIA SŁONECZNA z...

Learn more

Termomodernizacja budynku

Właściciel lub współwłaściciel domu mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odjąć od podstawy opodatkowania kwoty zapłacone za materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją tego obiektu. Ustawa z 9 listopada 2018 r. o...

Learn more

Firma

NDE Sp. z o. o. Niezależni Doradcy Energetyczni
Telefon: +48 12-345-4975

Polityka Prywatności

Adres Siedziby

ul. Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków

Dane do faktury

NDE Sp. z o. o.
ul. Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków
NIP: 676-250-31-51
IDEA BANK 81 1950 0001 2006 5174 2349 0002

Biuro Obsługi Klienta

Pani Paulina Lipa
tel: +48 736 047 942
email: plipa@niezaleznienergetyczni.pl