Nabór projektów do programu priorytetowego NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór projektów w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” w trybie ciągłym do dnia 30-12-2016 r.

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w:

Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30.12.2016r. o godz. 24.00,
Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30.12.2016 r. o godz. 15:30.
Nasza firma zajmuje się tworzeniem audytów i ocen energetycznych budynków wymaganych w procesie składania wniosku. Zajmujemy się również wypełnianiem samych wniosków oraz składaniem kompletu dokumentów w NFOŚiGW.

Informacje dodatkowe na temat programu można uzyskać na stronie internetowej NFOŚiGW: Poprawa jakości powietrza lub kontaktując się z naszym biurem: Kontakt

Zachęcamy do współpracy !

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dane Kontaktowe:

Niezależni Doradcy Energetyczni

Adres:

Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków

Telefon:

12 345 4975
736 799 672

E-mail:

techniczny@niezaleznienergetyczni.pl
Polityka Prywatności

Dane do Faktury:

NDE Sp. z o. o.

NIP:

676 250 31 51

Adres:

Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków

Nr Konta:

81 1950 0001 2006 5174 2349 0002
IDEA BANK

Formularz Kontaktowy:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zapoznałam/em się z regulaminem oraz polityką prywatności: (Regulamin oraz polityka prywatności)