Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”

W marcu 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Nowe regulacje mają wejść w życie lada dzień, natomiast dopóki nie zostaną ogłoszone, można składać wnioski na aktualnych zasadach Aktualne Warunki

Obecnie czas rozpatrywania wniosku w WFOŚiGW to 90 dni roboczych. Skomplikowana formuła programu powoduje, że beneficjenci często popełniają błędy przy wypełnianiu wniosku, co skutkuje kolejnymi korektami i przedłużaniem się czasu do przyznania dofinansowania. Do wniosku dołącza się wiele dokumentów i oświadczeń potwierdzających dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego, zatem późniejsza ich weryfikacja przez WFOŚiGW jest czasochłonna.

By wyjść naprzeciw problemom, jakie stwarza w obecnym kształcie program „Czyste Powietrze”, w najbliższym czasie zostaną w nim wprowadzone gruntowne zmiany. Nowa forma programu ma przyspieszyć i ułatwić proces ubiegania się o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Zmiany opierają się na 10 filarach.

10_zmian_w_Programie_Czyste_Powietrze

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

 1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

  Siedem różnych grup intensywności dofinansowania, inne kryteria dla osób, które nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej – tym charakteryzuje się program na obecnych zasadach. W nowej odsłonie zostanie to uproszczone, zostaną wprowadzone dwie podstawowe grupy – jedna to osoby, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w podstawowej intensywności, a druga dotyczy beneficjentów uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania. Pierwsza z tych grup otrzyma co najmniej 30% zwrotu kosztów kwalifikowanych za wymianę starego kopciucha i termomodernizację budynku, a druga co najmniej 60%. Ponadto na niektóre z zadań będą obowiązywały jeszcze wyższe poziomy zwrotu, np. audyt energetyczny zawsze będzie zwrotny w 100% do kwoty 1 000 zł.

 2. Włączenie w program JST

  Kluczową rolą samorządów będzie teraz wydawanie „biletów po zwiększone dofinansowanie” – chodzi o zaświadczenia, które potwierdzą dokładny dochód miesięczny w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.
  Z podwyższonego poziomu dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy osiągają miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym poniżej 1 400 zł lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym – aby to potwierdzić, wystarczy pobrać odpowiednie zaświadczenie w swoim urzędzie gminy.

 3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

  Znacznemu skróceniu ulegnie czas rozpatrywania wniosku – zmieni się on z 90 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych lub nawet 14 dni, przy równoczesnym wnioskowaniu o kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

 4. Uproszczenie wniosku o dotację

  Dokładne uproszczenia w formularzu wniosku poznamy dopiero, gdy będzie on opublikowany, jednak należy się spodziewać, że znikną z niego pola, w których podawaliśmy dokładnie wszystkie dochody członków gospodarstwa domowego (zastąpione to będzie wspomnianym wcześniej zaświadczeniem z gminy lub podawany będzie tylko dochód wnioskodawcy).
  Z zapowiedzi NFOŚiGW wynika również, że we wniosku nie będzie konieczne podawanie niektórych skomplikowanych technicznie informacji, które wymagane są w obecnie obowiązującym formularzu.

 5. Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl

  Elektroniczne załatwianie spraw urzędowych jest coraz bardziej popularne w Polsce. Zwłaszcza w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się obecnie, duży nacisk kładzie się na zdalne formy kontaktu z urzędami. Nie dziwi więc fakt, że będziemy mogli złożyć wniosek do programu „Czyste Powietrze” nie ruszając się z domu.
  Co prawda obecnie również można złożyć wniosek przez ePUAP, natomiast często konieczne było dosyłanie papierowych załączników z podpisami współwłaściciel i współmałżonków dotowanego. Przy nowej formule programu wszystko będzie można „podpisać” profilem zaufanym.

 6. Włączenie w program sektora bankowego

  Badania funkcjonowania instrumentu pożyczkowego w obecnej formie programu „Czyste Powietrze” wykazały, że nie działa on odpowiednio. Nieatrakcyjne warunki pożyczki sprawiają, że beneficjenci rzadko są nią zainteresowani, a sama pożyczka nie spełnia swojego założenia, którym powinno być prefinansowanie przedsięwzięć u tych osób, które nie są w stanie zapewnić wkładu własnego na wykonanie prac termomodernizacyjnych i wymianę kotła.
  W nowej odsłonie do realizacji programu ma włączyć się sektor bankowy. W oddziałach współpracujących banków będzie można uzyskać kredyt na sfinansowanie zaplanowanych przedsięwzięć.

 7. Integracja z programem „Mój Prąd”

  Do tej pory program „Czyste Powietrze” wchodził w pewną kolizję z programem „Mój Prąd” – beneficjent, który wnioskował o pożyczkę na fotowoltaikę w „Czystym Powietrzu”, nie mógł składać wniosku o dotację z programu „Mój Prąd”. Po wprowadzeniu zapowiedzianych zmian, będzie można już we wniosku do „Czystego Powietrza” wnioskować o taką samą kwotę dopłaty do paneli fotowoltaicznych jak obecnie w programie „Mój Prąd”, czyli 5 000 zł.

 8. Powiązanie wysokości dofinansowania z efektem ekologicznym

  Na zwiększone poziomy dofinansowania będą mogli liczyć ci z wnioskodawców, którzy zdecydują się zainstalować w swoich domach systemy odnawialnych źródeł energii, a więc przy wymianie starego źródła ciepła na pompę ciepła przysługuje dodatkowe 5 000 zł dotacji. Również montując panele fotowoltaiczne można zyskać kolejne 5 000 zł dotacji.
  Taki zabieg ma na celu zachęcenie Polaków do korzystania z OZE. Obecnie wielu z nas nadal uważa, że systemy odnawialnych źródeł energii to rozwiązania znacznie przekraczające ich budżet, dlatego dodatkowa zachęta w postaci bonusu pieniężnego na pewno przekona wielu wnioskodawców do wykorzystania OZE w swoich domach.

 9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

  Mimo, że głównym założeniem programu „Czyste Powietrze” jest likwidacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, to nie zostaną pominięte te osoby, które już wcześniej zainstalowały w swoim domu ekologiczne źródło energii, a potrzebują wsparcia przy samej termomodernizacji budynku. Na ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki czy modernizację wentylacji będą oni mogli uzyskać 10 000 zł lub w przypadku zwiększonej intensywności dofinansowania – 15 000 zł.

 10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

  W nowych zasadach programu określone są udogodnienia dla osób, które jeszcze nie złożyły wniosku, a już wykonały przedsięwzięcia, które mogłyby kwalifikować się do dofinansowania.
  Będzie można rozliczyć faktury z datą do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, natomiast beneficjenci, którzy zakończyli już wszystkie planowane zadania, również będą mogli skorzystać z dofinansowania do poniesionych kosztów, przy założeniu, że ostatni koszt poniesiony został później, niż dzień ogłoszenia nowego regulaminu.

Dane Kontaktowe:

Niezależni Doradcy Energetyczni

Adres:

Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków

Telefon:

12 345 4975
736 799 672

E-mail:

techniczny@niezaleznienergetyczni.pl
Polityka Prywatności

Dane do Faktury:

NDE Sp. z o. o.

NIP:

676 250 31 51

Adres:

Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków

Nr Konta:

ING 65 1050 1722 1000 0090 3129 2122

Formularz Kontaktowy:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zapoznałam/em się z regulaminem oraz polityką prywatności: (Regulamin oraz polityka prywatności)