Województwo małopolskie

Uchwała z dnia 23 stycznia 2017 r.:

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Województwo małopolskie:
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/787/akt.pdf

Miasto Kraków:
https://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1159347.html

Województwo dolnośląskie

Województwo śląskie

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej)
 • od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze)
 • od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Województwo śląskie:
https://archiwum-bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf

Województwo podkarpackie

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a do 31 grudnia 2019 – minimum 5 klasy
 • od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej)
 • od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze)
 • od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Województwo podkarpackie:
http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/4055/Uchwa%C5%82a%20Nr%20LII%20869%2018%20Sejmiku%20Wojew%C3%B3dztawa%20Podkarpackiego.pdf

Województwo wielkopolskie

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi
 • od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Województwo wielkopolskie:
https://www.umww.pl/attachments/article/53903/uchwa%C5%82a%20antysmogowa%20-%20woj.%20wielkopolskaie%20(bez%20Kalisza%20i%20Poznania).pdf

Województwo świętokrzyskie:

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 lipca 2023 roku – zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3, ani wyższej);
 • od 1 lipca 2024 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4
 • od 1 lipca 2026 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 5
 • od 1 lipca 2026 roku – zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej. W przypadku urządzeń nowszych, tj. spełniających odpowiednie unijne normy ekoprojektu, zakaz ten wejdzie w życie dopiero w momencie końca ich żywotności.

Województwo świętokrzyskie:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2020/2616/akt.pdf

Województwo opolskie:

Województwo lubuskie:

Województwo zachodniopomorskie:

Województwo kujawsko-pomorskie:

Miasto Sopot:

Województwo pomorskie (z wyłączeniem miasta Sopot):

Dane Kontaktowe:

Niezależni Doradcy Energetyczni

Adres:

Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków

Telefon:

12 345 4975
736 799 672

E-mail:

techniczny@niezaleznienergetyczni.pl
Polityka Prywatności

Dane do Faktury:

NDE Sp. z o. o.

NIP:

676 250 31 51

Adres:

Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków

Nr Konta:

ING 65 1050 1722 1000 0090 3129 2122

Formularz Kontaktowy:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zapoznałam/em się z regulaminem oraz polityką prywatności: (Regulamin oraz polityka prywatności)